Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach społecznych – styczeń 2022 r.

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach społecznych - styczeń 2022 r.

Poza Polskim Ładem zmiany zostały wprowadzane w innych aktach obowiązujących dzisiaj. Zmiany w ZUS zostały wprowadzone we wrześniu na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Co zmieniło się od 1 stycznia 2022?

  1. Uproszczenie dobrowolnej składki chorobowej u przedsiębiorców pożegnanie wniosku o przywrócenie terminu składek

Przedsiębiorcy otrzymają świadczenia = zasiłek, również w sytuacji gdy wpłacą ubezpieczenie po terminie. Nie trzeba będzie tak jak do tej pory składać wniosków o przywrócenie terminu na opłacenie składki chorobowej.

Prawo do zasiłku chorobowego zostanie przyznane osobom, które nie posiadają zadłużenia w ZUS w kwocie wyższej niż 1% wynagrodzenia. (w 2022 -30,10 zł).  Przy większym zadłużeniu w ZUS, takie osoby nabędą prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia. Nie uregulowanie zadłużenia w przeciągu 6 miesięcy będzie skutkować przedawnieniem roszczenia o wypłatę zasiłku.

  1. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku

Nie ustalamy na nowo podstawy gdy przerwa pomiędzy niezdolnościami do pracy, spowodowanymi jedną lub kilkoma chorobami była krótsza niż 1 miesiąc. Do tej pory podstawa nie była ustalana na nowo, gdy przerwa była krótsza niż 3 miesiące.

  1. Ustalanie okresu zasiłkowego

Do jednego okresu zasiłkowego wliczane będą okresy wcześniejszych niezdolności do pracy, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem kolejnej niemożności pracy nie przekroczy 60 dni. Do okresu zasiłkowego nie będą zaliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą tej niezdolności niewynoszącą więcej niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Podsumowując, od stycznia 2022 do jednego okresu zasiłkowego będą wliczane wszystkie okresy niezdolności do pracy, nawet spowodowane tą samą chorobą (niezależnie od rodzaju choroby, okres przed przerwą wynoszącą maksymalnie 60 dni też będzie wliczany do jednego okresu zasiłkowego).

  1. Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu w wysokości 80%

Do tej pory wysokość zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu wynosiła 70% podstawy wymiaru.

  1. Krótszy okres zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia = 91 dni

Do tej pory okres ten wynosił 182 dni.

Ta zasada nie będzie dotyczyć: osób chorych na gruźlicę, niezdolnych do pracy w okresie ciąży i niezdolnych do pracy wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek  i narządów oraz zabiegowi pobrania  komórek, tkanek i narządów.

  1. Prawo do uzyskania zasiłku macierzyńskiego

Od 2022 r. prawo do zasiłku macierzyńskiego będą miały również kobiety, które urodzą dziecko po ustaniu ubezpieczenia, jeśli ustanie ono z powodu śmierci pracodawcy. Do tej pory w takiej sytuacji nie miały one prawa do zasiłku. Jeżeli umowa o pracę wygaśnie z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta będzie otrzymywała świadczenie w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *