Koszty w działalności gospodarczej 2021 r.

Koszty w działalności gospodarczej 2021

Każdy przedsiębiorca generuje zarówno przychody jak i koszty w swojej działalności gospodarczej. Jednak nie każdy wydatek, może zostać uznany jako ten podatkowy, o który możemy pomniejszyć osiągnięty przychód. Nasz wydatek możemy uznać za koszt uzyskania przychodów, jeśli ponieśliśmy go w zamiarze osiągnięcia przychodu, bądź utrzymania lub zabezpieczenia jego źródła w działalności gospodarczej.

Katalog kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych został określony.

Przedsiębiorca nie odliczy od przychodów w 2021:

 1. kosztów reprezentacji tzw. „wystawności, okazałości”
 2. wydatków ponad określony limit poniesionych na samochód osobowy oraz ponad określoną wartość procentową kosztów, szeroko pojętej eksploatacji tego auta
 3. składek na ubezpieczenie samochodu osobowego ponad określony limit, których wysokość uzależniona jest od przyjętej wartości pojazdu na cele ubezpieczenia
 4. kwoty opłat leasingowych poniesionych ponad określony limit
 5. wprowadzonej ostatnio opłaty cukrowej od słodkich napojów i alkoholu
 6. kosztów egzekucyjnych od nieopłaconych zobowiązań
 7. grzywien i kar pieniężnych nałożonych w toku postępowań
 8. przedawnionych wierzytelności
 9. kar umownych oraz odszkodowań z tytułu wad zakupionych towarów
 10. poniesionych obowiązkowych wpłat na PFRON
 11. wydatków na zakup gruntów (stają się kosztem podatkowym dopiero  w chwili sprzedaży)
 12. zapłaconych zobowiązań podatkowych (Uwaga! Do kosztów uzyskania można zaliczyć opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów, opłatę transportową, opłatę recyklingową, podatek od nieruchomości)
 13. zapłaconej daniny solidarnościowej (tzw. Drugi próg podatku liniowego)
 14. otrzymanych darowizn
 15. prowizji, odsetek, opłat bankowych i różnic kursowych wytworzonych podczas ponoszenia inwestycji ( stanie się kosztem na późniejszym etapie – rozliczenia inwestycji i naliczania amortyzacji)
 16. umorzone pożyczki
 17. składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłaconych do ZUS (zapłaconą wysokość 7,75% podstawy składki można w danym roku odliczyć od podatku)

Z pewnością należy gromadzić faktury VAT z poniesionymi wydatkami, które obniżą wysokość potencjalnego podatku dochodowego, zostawiając pewną sumę pieniędzy w naszej kieszeni.

Warto zastanowić się nad poniesionymi wydatkami, czy wszystkie z nich kwalifikują się do kosztów podatkowych. Zdecydowana większość przedsiębiorców chwali sobie powierzenie tego zadania zaufanej księgowej, która oceni stan zgromadzonej dokumentacji. Takie rozwiązanie gwarantuje pewność rozliczeń przy ewentualnej kontroli podatkowej, co przekłada się na oszczędność pieniędzy i sytuacji stresowych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *